Övre Kroken,  Tvärud

Möjligen har den gamla, nu igenlagda landsvägen
gjort en krok vid kroken. OrtReg 1941)

Tillbaka