Larstomta, Tvärud

Koordinater (x/y) 6644849 / 1317158 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av rester av husgrund. Torpet kall ha stått i åkerkanten.
När det revs la man alla stenar från grunden vid vägkanten för att utöka
åkermarken.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 339:1)

Tillbaka