Lillängen, Tvärud

Hemmansdel öst Tôkåsen på gränsen till Hjärperud.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6645504 / 1317833 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (N-S) och ett spisröse,0.5 m h.
I området står en uthusbyggnad kvar. Odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 353:1)

Tillbaka