Lund, Tvärud  (Kallas även Marielund)

Enligt kyrkböckerna kom folkskolläraren
Anders Peter Rolander med
familj till Lund i november 1888:
(Se familjen Rolander)
De flyttade till Nora i juli 1896.

Nästa som flyttade in i sept 1896 var:
Daniel Nilsson med familj.
(Se Daniel Nilssons familj)
Efter att Daniel Nilsson rest till Amerika i mars 1907,
kommit hem och rest på nytt i april 1912 följde den övriga
familjen efter i maj 1915.

Näste innehavare av fastigheten är:
Nils August Andersson m familj.
(Se hans familj)

Folkskollärare Anders Peter Rolander
Tillbaka