Olsänga, Tvärud

Koordinater (x/y) 6645156 / 1317298 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av stenmurar, odlingsrösen och röjda ytor. Enligt uppgift
ska här ha varit ett torp, men inga synliga spår av husgrunder.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 352:1)

Tillbaka