Tvärud

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

TVÄRUD

skattlades 1564 och torde detta gårdsnamn få tydas som "tvärröjningen", d.v.s. den tvärs över liggande röjningen.
Längden för Älvsborgs lösen 1613 har blott en åbo i Tuaru (namnet så här), nämligen Anders, vilken icke är påförd någon skatt.
Jordaboken 130 har Tuårudh bland halva hemman; Anders är fortfarande ägare för gården.
Såsom gammalt militiehemman reducerades Tvärud 1682 från Jonas Klingstedt, men denne återfick hemmanet med sistnämnda års ränta att besitta på livstid.


Vassbotten från Tvärud
Foto och förlag: Larsen & Ödvall, Arvika

Tillbaka