Tôkåsen,  Tvärud

Jämför uttrycket: "Dä går tôket som i tjäre =
Det går sakta som i tjära.
Kyrkboken har för detta ställe namnet Nyback.
Detta används mindre ofta.    (OrtReg 1941)


Tôkåsen, Tvärud.     Foto från Karl Hertzbergs album.

En tidningsartikel om David på Tôkåsen.

Tillbaka