Karl Lövgrens Möbelverkstad

Snickarverkstaden byggdes 1915 och samma år startades verksamheten. Det var Karl
Lövgren som byggde upp verksamheten. Han hade lärt yrket hos bröderna Eriksson i
Taserud.  I företaget var senare Karls söner Bertil och Erik verksamma. Maskinparken
bestod av elektriska hyvlar, bandsåg,  fräsmaskin, cirkelsåg, borrmaskin, svarv och
putsmaskin. Vidare fanns torkrum och en såg.
Tidningsartikel från 1963 om företagetFrån en tidningsartikel i Arvika Nyheter 1975

Tillbaka