Affärer i Stommen
Alexis Stuart
Stina Ågren
Eva Fredrika Högberg
Arvid Mårtensson m.fl.
Kooperativa Handelsföreningen i Gunnarskog
Gustaf Österman

Övriga företag i Stommen
Byggmästare Paul Stenberg
Ledins Grus
Gunnarskogs-Bogens Lastbilcentral
Johan Mårtenssons Kol
Gustaf Nilssons Sadelmakeri
Teofil Norrgård
Anders Norrby Snickeriverkstad
Astrid Skoglund
Gunnarskogs sågbladsfabrik
Frisörska hos Bäckmans
Begravningsbyrå

Tillbaka