Allstakan

Torp och Gårdar
Arstakul
Bengtestorpet
Berget
Björkhyddan
Bolludden
Brestmartäppan
Breståsen
Bråten
Bråten Västra*)
Bråten Östra
Bränntorpet
Buåsen
Bäcken
Dammen
Där Framme, Norra
Där Framme, Södra
Fagerstorpet
Falla
Fallet
Fallet Norra
Flaen
Flatorpet
Flaåsen*)
Forsbacka
Forshaga
Fytten
Gärdet
Gärdsätra
Hagalund
Haga*)
Hagen
Hallmanstorpet
Hansekul
Heden
Hustertorpet
Hälletäppa
Härnstedstorp
Högåsen
Igeltjärnet
Intaket
Kjellinskul
Kranstorpet
Kuba
Kullen, Norra
Kullen Västra
Kvarnbråtarna
Lerbråten, Nedre
Lerbråten Övre
Lillforsen
Lillhagen
Losstorpet
Lundstorpet
Lusttorpet
Lyckan*)
Lyckehultet
Långtjärnsfallet
Långtjärnstorpet
Lövåsen
Marielund
Martinsberg*)
Mellanbråten
Mossängen
Nastuga
Nordsjön, Norra
Nordsjön, Södra
Nordtomta
Nordåssätra
Notviken
Nyhem
Nystuga
När Rusbusbritta
Pungelätta
Rakenstäppa
Rumpängen
Russbussen
Sandnäset
Sellmanstorpet
Sjölunda
Skeppstedtstorpet
Skoghem
Skolhuset
Solhem
Stenbacken
Storbäcken
Stormossängen
(på) Stussen
Sundbråten
Sundsberg
Sundby
Sundet
Svanudden
Svarttjärnstorpet
Tangen
Tjärnet
Tällmanstorpet
Vallbo
Udden
Vinninga
Vålängen
Åsen, Södra
Älvnäs
*)PDF-Fil

Till hemman