Martinsberg, Allstakan

Riven herrgård. Ägdes av Martin Nauclér.
Egendomen tillhör nu Ö. Lerbråten. (OrtReg 1941)

Avskrift av en tidningsartikel från Karlstadstidningen om Martin Nauclér.

Herrgården
Koordinater (x/y) 6649649 / 1314432 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 20x9 m (V-Ö) och två spisrösenca 0.5 m h. I
området är flera grunder efter uthus. N om husgrunden är en källare där taket är
inrasat. Byggnaden kallades Lyreds herrgård eftersom ägaren av Lyreds bruk byggde
och bodde där. Utanför källaren har en mycket stor lagskyddad gran stått,som
sedan blixten slog ned i, inga synliga spår av den.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 436:1)

Herrgården på Lyred - Martinsberg  Foto från Gunnar Skeppstedt

Bruksbyggnader
Koordinater (x/y) 6649933 / 1313839 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 18x10 m (Ö-V), och 2 spisrösen, 1.6
respektive 0.5 m h. Inbyggd källare. Runt delar av kullen är en uppbyggd
terassliknande mur, främst mot N, ca 1.6 mh. I området är odlingsrösen och röjda
ytor.
(Rä fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 497:1)

Bruksbyggnaden på Lyred. Foto från Gunnar Skeppstedt

Se även Lyred i Bortan

Tillbaka