Stora Årbotten

Utdrag av lagaskifteshandlingar över hemmanet Stora Årbotten, påbörjades år
1841 och avslutades år 1861 av kommissionslantmätare Joh. Roman, Fastställt av
Jösse Häradsrätt den 31 dec. 1862. 18 st hemmansägare deltog i laga skiftet

Littra-
beteckning
Delägare Gårdens namn Ägde i skatträtt
Öre   Penningar
Födelsedata
f. ägaren
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
G:le Olof Olssons stbh
Nämndem. Nils Persson
Per Andersson
Ingegerd Nilsdotter
G:le Nils Andersson
G:le Anders Persson
Anders Nilsson
Unge And.Andersson
Häradsdom. Per Olsson
Jon Andersson
Jon Perssons rättsinneh.
Unge Olof Olsson
Maja Persdtr & barn
Unge Anders Persson
Nils Jonsson
G:le Anders Andersson
Unge Jan Persson
Unge Nils Andersson
Tomta
Gärdet
Nordtomta
Nordbacken
Övr. Väststuga
Åsen
S Korsmyren
V Håkansstuga
Haget
Nedre Västst.
Kärrsdaln?
Östre
Nilsstuga
Västre
Stubberud
Lillerud
N Korsmyra
Ö:a Håkansstuga
126
114
60
50
68
60
19     4
28   14  2/3
76     7 1/9
60
26   16
48
58    20
40    10
3            6/7
51    10 44/63
40
14          2/3
1795 04 23
1822 02 01
1799 12 27
1801 05 22
1802 11 11
1805 03 27?
?
1825 02 28
1807 09 26
1805 11 22
1827 10 17
?
?
?
?
?
?
1828 06 12?

Vid ord. bystämma med delägarna i hemmanet den 30 juni 1978 beslöts att företa
en inventering av äldre övergivna boplatser inom St.Årbotten och tillsattes
en kommité bestående av Bertil Johnsson, Karl E. Johansson och Wiktor Magnusson,
vilka med ledning av arkivhandlingar och befintliga lämningar av bostadstomter
o.d. skulle låta utmärka boplatser i fråga.

Ovanstående skatträttsförteckning enl. laga skiftet har av byfogden komplet-
terats med gårdarnas namn och ägarnas födelsedata i den mån så kunnat ske.
                                  St. Årbotten 1978 09 25 
                                       Wiktor Magnusson

Tillbaka