Årbotten

Tidningsartikel från Värmlandsanor 2018:4:  Skräddarsonen från Gunnarskog som blev Klockarfar i Minneapolis,
författare:Carl Johan Ivarsson.


Tidningsartikel från den 18 februari 1956 med rubriken:
Befolkningen trivs bra i Stora Årbotten


Torp och gårdar i 
Stora Årbotten
Björkbacka
Bostället
Där Framme*)
Där Väste
Framgärdet
Gärdet
Haget
Hultet
Håkansstuge, Västra
Håkansstuge, Östre
Ilhult
Klypa
Korsmyren Norra
Korsmyren Södra
Kullen
Kärrsdalen
Västre Nytomta
Östre Nytomta
Västre Klypa
Kullen, Västre
Kullen, Östre
Kvarnen*)

Kärrsdalen
Lillerud
Löcka
Lövbråten
Mossen
Mölnbacka
Nerhaget
Nilsstuge
Nordbacken
Nordby
Nordtomta
Nyback
Nytomta Västre
Nytomta Östre
Sandbacken
Tomta
Stubberud
Västby
Västre
Yrhultet
Åsen
Ängbacken
Östre
Lilla Årbotten
Bråten Västre
Bråten Östre
Dammlyckan
Där Väste
Hagalund
Hagkullen
Höglunda
Högströmsänga
Jonshaget
Karlsborg
Karlsborg,
Klypa, Östre*)
Klypänga
Nedre
Karlsborg, Övre
Koopra
Kvarnåsen
Lyckan
Mellantomta
Nyhem
Nytomta
Perstomta
Skolan
Sötomta

Vadbråten
Väststuga Nedre
Väststuga Övre
Ängen
Östtomta
Överhaget

Till hemman