Bostället, Stora Årbotten

Koordinater (x/y) 6635288 / 1321671 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 6x5 m (NNÖ-SSV), och spisröse.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 569:1)

Tillbaka