Höglunda, Lilla Årbotten

Lägenhet till Östra Bråten, Lilla Årbotten.
Stället nu utlagt.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6634535 / 1322479 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av grundstenar till 1 mangårdsbyggnad.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 554:1)

Tillbaka