Nordby,  Stora Årbotten

Avstyckning från Där Väste.    (OrtReg 1941)

Tillbaka