Nedre Karlsborg, Lilla Årbotten

Koordinater (x/y) 6634824 / 1322755 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av delar av 1 husgrund och spisröse, resterav 1
jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
Enligt Johan Jonasson, Lilla Årbotten, kallas torpet Nedre Höglunda.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 556:1)

Tillbaka