Sandbacken,  Stora Årbotten

Gemensamt namn på flera lägenheter på hemmanet
Stora Årbottens allmänning.       (OrtReg 1941)

Här låg Årbottens godtemplarlokal:

Godtemplarlokalen - foto: Anders Olsson, Gravås

I denna lokal bildades Gunnarskogs Idrottsklubb.

Tillbaka