Hagkullen,  Lilla Årbotten

Utlagd lägenhet till Där Väste, Lilla Årbotten.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6634657 / 1322534 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, med rester efter 1 jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 555:1)


Hagkullen, Lilla Årbotten omkring år 1895.
Flickan längst t.v tillhör inte familjen - kommer förmodligen från Ängbråten.
Fortsättningsvis är det Maria Nilsdotter Lätt f.1832
Karolina Nilsson f.1882, Ida Olsdotter f.1867, Per Nilsson f.1885,
Anders Gustaf Nilsson f.1892 och Kajsa Olsdotter f. 1859.

Tillbaka