Ilhult, Stora Årbotten

Koordinater (x/y) 6635502 / 1322678 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av 2 husgrunder, varav det ena av obestämbar storlek, med
spismursröse, rester av 1 jordkällare och stenmurar
Yrhult (enligt Torpinventeringens skylt). Troligen har torpen Ilhult och Kullen
bytt namn sedan 1890.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 154:1)

Tillbaka