Haget, Årbotten

Anna Persson omtalade 3.9.79:
När Anders Olsson i Gravås och Emil Embretsen lade grunden till uthusa åt Per i Hage,
sade A.O.: "Nu ha vi att vôrt se dyre se vi tar 8 kr. dagen". (Mellan 1915-20

Tillbaka