Kullen, Årbotten

På "Kuel" bodde Marta Guldbrandsson. När hon blev gammal flyttade hon
till Larstomta - ålderdomshemmet. Under tiden hon bodde där skrevs denna
tidningsartikel.
Tillbaka