Årbotten

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

ÅRBOTTEN
torde ha fått sitt namn av "år" eller "ar" i betydelsen å (samma som i Arvika, Åmot, m.fl.) och skattlades 1540 med namnet Årbottn.
Den förste kände bonden här heter Lasse, vilken är skriven för gården 1540 och 1548, då han kallas Lasse i Orbottnn. År 1564 skattlades en gård med namnet Lilla Årbotten och vid 1600-talets början fanns där en åbo, Håcken i lil Årbotten, vilken är gift och påförd 12 mark till Älvsborgs lösen. Årbotten (eller Stora Årbotten) hade vid samma tid tre åbor, nämligen Börgier, Gunnar och Anund, med vardera 12 mark till Älvsborgs lösen.

Foto:  Arvika Pappers & Konsthandel

Foto:  Arvika Pappers & Konsthandel

Foto:  Arvika Pappers & Konsthandel

Årtjärn från söder.      Foto: Anders Olsson, Gravås

Posthuset i Årbotten. Foto från Carl-Johan Ivarsson (Facebook)


Tillbaka