Sötomta,  Lilla Årbotten

Äldre kallar stället för Vadbråten
Före bebyggelsen var Vadbråten namn på en åker här.
Stället ligger vid ett gammalt vadställe över Vadbäcken.
(OrtReg 1941)

Tillbaka