Karlsborg,  Lilla Årbotten

Utlagd lägenhet till Mellantomta, Lilla Årbotten.
En som hette Kalle bodde här för 70 år sedan.
(OrtReg 1941)

Tillbaka