Jonshaget, Lilla Årbotten

Anders Jonsson i Jonshaget, Lilla Årbotten var timmerman, garvare, d.v.s.han
beredde skinn till fällar o.d.; tegelmurare och gråstensmurare. Sonen Nils
Andersson lärde av fadern samma yrken. Om Anders Jonsson har M.Lundgren berättat:
"När nuvarande manbyggnaden på Perstomta byggdes år ? , råkade A. falla ned från
en ställning vid andra våningen, ett ganska allvarligt olyckstillbud, men som märkligt
nog ej vållade A. någon som hälst skada. När man sedan tyckte att A. hade en ovanlig
tur, han kunde t.ex. ha fallit mot någon av de många stenar som funnos på platsen,
svarade han: " Å jamme får en lôv å se sa för". Anders Jonsson var vid denna tid en
rätt gammal person. (Ant.bok 8 sid 27)

Tillbaka