Axland

Torp och gårdar

Annersbacken
Axberg
Axbergstäppan
Backarna, Norra
Backarna, Södra*)
Bastubråten
Berget
Bergvallen
Botten
Bråten
Bulltäppa
Bäckåsen
Dammviken
Dammviken Norra
Dammviken Södra
Danielstomta
Eken
Enby
Folkets Hus, F.d.
Forsman
Gammeltomta
Getbeget
Hottastorp
Hulterud
Höjden
Jan Larsson
Jonserud
Jönsson
Jönsetorpet
Karlsvik*)
Kjärntomta
Kontant
Kyrkbråten
Käringtomten
LillEken
Löcka
Malmgrenstorpet
Myrmanstorp
Myrtorpet
Nisstuga
Nordstuga
Nyback
Nyhem
Nystuga
Nytomta
När Axberg
När Malm-Jong
När Rickard
Näset
Orrkärret, Västra
Orrkärret, Östra
Petteltorpe
Pipohögda
Pippola
Posten
Pundlashöjden*)
Petteltorpet
Rajlandsbråten
Rajlandstomten*)
Rönninga
Rönningberget
Sjöbråten
Sjöviken
Skolhuset
Solhem
Strussåsen
Torrmon
Trindtjärnsbrôten*)
Tvällen
Täppa
Västegöl
Västre Berget
Åppihörnet
Änkastonta
Änga, Ner-
Änga, Väst-
Änga, Öst-*)
Österrike
Till hemman