Bostället,  Södra Backa

Torp numera rivet.
I gamla handlingar kallas det "skolbostället".
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6640454 / 1320978 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av röjda ytor och enstaka stensamlingar.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 733:1)Tillbaka