Backa

Torp och gårdar
Backa Norra
Backemon Västra*)
Backemon Östra*)
Bräcka
Höjden
Kyrkoherdebostället
Lindevad
Nybacka
Sandbräcka
Skogslund
Ungersäter
Västby
Östby
Backa Södra
Berghem
Bertilstorp
Björkalund
Bostället
Dammen södra
Dammen norra
Dammkullen
Forsbacka
Forsen
Intaket
Koron
Kurmanstorpet
Lidsjöbråten
Lidsjölyckan

Lidsjötorpet
Lundbacka
Lybäck
Lyckan (Lidsjölyckan)
Lysse
Mogärdet
Nolby
Nyback
Precken
Sandbacken
Sjövik
Stockforsen
Södra Backa*)
Trångstad
Till hemman