Södra Backa

A.O.
Ur protokollsbok för Gunnarskogs fattigvårdsdirektion:
Stämman den 28 mars 1868 beslöt, att angående den förut beslutade
soppkokningen skulle denna försiggå på följande ställen:
Södra Backa hos fru Ehrencrona; .-.-.-.-.-. (Sid 7/32)

A.O
Av ett skrivet blad upphittat av Nämndeman Karl Karlsson, S.Backa, vid
omläggning av ett golv i manbyggnaden framgår att häradshövding S G Ehrencrona
var född 1798, hans hustru Anna Nyström från Säterud (smeddotter) var f.1814,
deras son Samuel Johan Gammal Ehrencrona f 1844. Skrivelsen kan tänkas vara
början till en självbiografi. (17:22)

Södra Backa. Foto: Anders Olsson, Gravås


  

Tidningsartikel från Arvika Tidning 6 dec. 1958
Tidningsartikel från Arvika Nyheter 17 febr. 1967

Tillbaka