Koron,  Södra Backa

Torp. Borta sedan c:a 20 år. Koret i lantmäterihandling
från 1805. (äges av nämndemannen Carl Carlsson, Backa)
(OrtReg 1941)

Tillbaka