Höjden,  Norra Backa

Torp under prästgården, Norra Backa.
Höjda ekonomiska kartan.
Torpet numera utlagt.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y)    6639722 / 1319926
Torplämning, utan synliga spår av husgrund men med rester av stenmur och
kuturväxtreliker.
Platsen var vid 1989 årsinventering svårbesiktigad på grund av högt tätt sly,
så eventuella husgrunder kan finnas gömda i slyn.
(Riksantikvarieämbetet - fornsök, RAÄ-nummer Gunnarskog 163:1)

Tillbaka