Trångstad,  Södra Backa

Koordinater (x/y) 6641001 / 1321548 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning. Inga synliga lämningar idag p.g.a. grustäkt.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 286:1)

Stället utlagt. Nu på Nybacks mark.   (OrtReg 1941)

Tillbaka