Lindevad,  Norra Backa

Torp under prästgården.     (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6643121 / 1321812 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse.I området är
odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 676:1)

Tillbaka