Södra Dammen,  Södra Backa

Tidigare en damm här, som en Bertil gjort.
Jmf Dammkullen = Bertilstorp.
(OrtReg 1941)

Tidigare måste det ha funnits ett torp litet längre norrut.

Enligt Rä - fornsök:
Koordinater (x/y) 6639890 / 1320561
Torplämning, utan synliga spår av husgrund men med kuturväxtreliker.
Häradskartan (1890) anger Dammen som namnet på ett strax N (?) om Raä 165
liggande torp (finns kvar).
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 165:1)

Tillbaka