Ungersäter,  Norra Backa

Ungersåker på ekonomiska kartan.
Jonas Unger komminister i Gunnarskog 1833-1840
lär ha odlat upp detta torp, som numera är rivet.
Jämför Ungersbröta.     (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6642722 / 1321997 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse, 0.6 m h. I
området är källare, grunder, odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 634:1)

Tillbaka