Östby, Norra Backa

Namnet avser en relativt ny lägenhet.
Användes ej i dagligt tal. (OrtReg 1941)

Tillbaka