Mogärdet,  Södra Backa

I äldre handlingar kallas stället stundom
Kurmanstorpet.      (OrtReg 1941)

Tillbaka