Lyckan, Södra Backa

Koordinater (x/y) 6640718 / 1321287 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, inga synliga spår p.g.a. grusgrop.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 732:1)

Tillbaka