Bräcka, Norra Backa.

Torp under prästgården.
Bräcka på ekonomiska kartan (I äldre handlingar
ofta: Sandbräckan, uppgift av meddelaren nämndeman
Carl Carlsson) - torpet utlagt sedan c:a 20 år. (OrtReg 1941)
-----------
Bräcka revs av far till Ingvar Söderberg som använde delar
av huset att bygga en liten stuga på väg till Skramle där sedan
Killgrens bodde.

Koordinater (x/y) 6638938 / 1319306 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, rester av 1
jordkällare, stenmurar och röjningsrösen samt kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 600:1)

Tillbaka