Bengtstorp, Bogen


Bengtstorp, Bogen    Foto från Egon Lundin.
 


Bengtstorp i Bogen. Rökstuga, bebodd av ett gammalt karelarepar.
Foto: L af Ugglas. Fotot finns med i en bok "YMER" 1907.
Interiör av röktugan i Bengtstorp. Bakugn, sovplatser, näverkont m.m.;
i ugnsstolpen "lyskäringen" eller ljusklämmaren. Foto: L af Ugglas.
Fotot finns med i en bok "YMER" 1907.
 

Tillbaka