Torp och gårdar i Bogen samt kyrkan och sockenstugan

Backen
Bastubråten
Bengtstorp
Enbärsåsen
Juskastomta
Kajlastomta
Kyrkan*)
Källras
Kärntorp
Köstorp
Lindberget
Lövvattenåsen
Myrmanstorp
Marrtjärnsåsen*)
Möjlandstorp
Mörtbäcken
Nerkela
Nyback
Nytorp
Rattika
Perserud
Prästgården
Sanao
Sandängen
Skålsjön
Sockenstugan
Stentorp
Trindtjärnsbråten
Varaldstorp
Vålberget*)
Åsen*)
Övertomta

Till hemman