Köstorp

Piga Kjerstin Henriksdotter är född d 20/12 1826. Flyttar till Köstrop uti Bogens församling enl attest 15/11 1851 (Bogen HII:1 bild 24)

tillbaka