Solbergsliden

Två ställen Övre resp. Nedre.

Nedre Solbergsliden.  Foto: Tore Nilsson, Bortan

Övre Solbergsliden. Foto: Ludvig Mattsson.

Nedre Solbergsliden. Till höger Övre Solbergsliden   År 1962
Foto Anders Olsson, Gravås
Övre Solbergsliden. Foto: Ludvig Mattsson.

Vy över Solbergsliden, Bortan
Enl. Anders Olsson:
Li-släkten.
Man vill gärna kalla den så därför att den under ett par, tre generationer var knuten torpen Solbergsliden eller Lia
som är benämningen i dagligt tal.
Källar Monsson, född i Lilla Årbotten 1728, gift 1757 med Anna Hendriksdotter, Lilla Mangen f.1729. Dessa makar
bodde i Ryggestad och hade på 1780-talet hemmavarande barnen: Mons, f. i Ryggestad 1757, och Gösta, 1762. Gösta var gift
med Kiersti Mattsdotter, f.1759 i Gräsmark. För Solbergsliden, som på 1780-talet var oskattlagt torp under Bortan,
är i husförhörslängden antecknat: Erik Andersson f.1735, och hans hustru Maria Hendriksdotter, f.1733. Deras födelseort
är ej angiven, men hustrun kan tänkas vara syster till Källar Månssons hustru Anna. Efter makarna Erik och Maria är
antecknat: Gustaf Källarsson, f. i Ryggestad 1762 och gift 1783 med Britta Ersdotter, f. i Solbergsliden 1765-
Tydligen var hon dotter till Erik Andersson. Den senares föräldrar synes vara Anders Jönsson och hans hustru
Böret Nilsdotter f.1711. För mannen måste årtalet 1722 vara oriktigt eller otydligt antecknat eller återgivet
och sålund missvisande. Makarna Gustaf och Britta Kjällarsson i Solbergsliden hade enligt kyrkboken följande barn:
Kjällar f.1782, Maria f.1785, Anders f.1787, Per f.1790, Marta f.1805. Kjällar flyttar ner till byn 1795,
antagligen som tjänstedräng, han var ju fjorton år gammal. Maria blev gift med fältjägare Jan Högfeldt f. i
Lafallhöjden. De bodde i Solbergsliden och hade barnen Kjerstin f.1804 och Jan f.1805. Anders blev bosatt på
den vid Gränsjön vackert belägna nedre gården (Ner-Lia), som sannolikt var den ursprungliga gården och alltså
hans föräldrahem. Hustrun hette Karin Jansdotter f. i Axland 1789. Husförhörsboken förmäler ingenting om hennes
föräldrar, den längd, 1790-97, där de helst kunde sökas, är defekt och saknar bl.a. uppgifter för Axland och
Bortan. Per är torpare i Solbergsliden, tydligen Övre Lia, på 1820-talet. Gift med Marta Nilsdotter, f. i
Järperud 1784. Barn: Gustaf f.1822, Marta f.1825, styvson Per Olsson f.1810. Marta blev gift med Nils Persson,
f. i Bortan 1796. De synes till en början ha bott i Lia, där dottern Britta var f.1825, men flyttade 1827 till
Treskog.
Gösta Källarsson är en för oss något mystisk person. Man vet med säkerhet att han var född i Ryggestad 1762,
alltså på samma plats och år som Gustaf Källarsson. Gösta och Gustaf är ju samma namn och det ligger nära till
hands att ta de båda nämnda personerna för en och samma. Gösta försvinner också från längderna, men som nämnts
är längden för 1790-97 ofullständig. Gustaf Källarsson gifte sig vid 21 års ålder. Gösta står också som gift
på 1780-talet. Vidare spörsmål om hans tillvaro kan ej utredas med hjälp av de källor som står oss till buds.
Anders Gustafsson och hans hustru Karin Jansdotter hade följande barn: Anders f.1811, Gustaf f.1814, Jan f.1818,
Maria f.1821, Daniel f.1823, Britta f.1826, Nils f.1829, Per f.1833.

Tillbaka