Bortan

Från Anders Olssons i Gravås anteckningsböcker
En tidningsartikel från 1971 om Bortan.
Från en tidningsartikel i november 1975 av Janne Lundman
En tidningsartikel från 1989 om Bortan
Flöta i Bortan - En artikel från Gûnnerske-Nytt av Torsten Nilsson.

Gårdar och torp i Bortan.
Backänga
Bastekullen
Bastliden
Berget, Södra
Bergfallet
Betlehem
Björkliden
Björklidhaget
Björnstuga
Blekåsen
Blomgrenstorp
Bobäcken Nedre
Bobäcken Övre
Bockhultet
Bockramsåsen
Bollsängen
Bôrbäckhûlte*)
Borgsjön
Botten
Brududden
Bruned
Bruntestorpet
Bråtarna, Mellan
Bråtarna, Västre
Bråten, Södra
Bråtarna, Östra
Bröta
Buskarna
Bäcken
Bäcken, Södra*)
Bäckbråten, Västra
Bäckbråten, Östra
Bäckänga
Dalarna
Daltorp
Dammbäcksåsen
Dammen
Dammhagen
Danielstorpet
Djuptjärnskojan
Drågen
Dulpan
Ekhöjden
Ekhöjden (torpet)
Eketorp
Ekhöjdbråten
Eksundet Norra
Ekåsen Norra
Ekåsen Södra
Emten Södra
Emten Västra
Emtetorp
Emtnäset
Emtnäset N
Emtåsen
Enbärsåsen
Engetorp
Eriksstuga
Fallbråten
Fallbäcken
Fallet
Fallåsen
Fantere
Finnfalla
Fjädermyren
Fjäderänga
Folterud
Fridhem
Furuhöjden*)
Gladerstäppa
Gillestorpet
Gilseretorpet
Granberget
Granbergsbråten
Granliden
Gransjön
Gransätra
Grindstugan (Lyred)
Grundtjärnshöjden
Gruvberget
Gruvbråten
Gruvfogdetotp, Östra
Gruvtorp1
Gruvtorp2
Gruvtorp3
Grytere
Gryttäppan
Gunnerud, Norra
Gunnerud, Södra
Gutfallbråten
Gutfalla
Gutfallängen
Gömsle
Göstasstuga
Habacken *)
Hagalund
Hagen
Haget
Hagtäppa
Hatthalla
Hillringsberg
Holmby
Hultet*)
Hulttorpet
Håkanstorp N
Håkanstorp S
Håkanstorp V
Håkanstorp Ö
Hälle
Hälserud, Nedre
Hälserud, Övre
Hästmyren
Höjden
Högefallet
Högen
Höglunda
Högtorpet
Högtorpet, Norra
Ingerdstugan
Jacobstorp
Jonssonstorpet
Jönstorp
Kanal
Karinstorp
Karlstorp
Katrinsbråten
Kattrya
Klamma
Klarinstorp
Klingerberg
Klingerbråten
Klofta
Knoppen
Kommanbackarna, Norra
Kommanbackarna, Södra
Kolycka
Koret
Korpberget
Kranskullen
Kranstorpet
Kranstorpet(Mjögsjöh)
Kroken
Krokhultet
Kruskojan
Krokkärnsskogen
Kullen
Kullen, Nedre
när Kutten
Kvebråten
Käringtorp, Norra
Käringtorp, Södra
Kärret
Körlöcka
Körn
Körn, Nedre
Labråten
Labråten i Ekhöjden
Labråthagen
Lammungbråten
Liden (Lia)
Liljendal
Lillforsen
Lindestäppa
Lindås
Linnere
Lorthålet
Lusnäset
Lyckan
Lyreds bruk*)
Lämåsen
Lövhöjden

Lövåsen
Malisbråten
Mellanbråten
Mellanmyrarna
Mellanåsen
Missionshuset
Mossen
Mosstorpe
Myra
Myrtorpet
Månsstuge
Mögsjöhöjden ? ställen
Mörtälven
Nerfalla
Nerstuga, Västre
Nerstuga, Östre
Nerstugbrôten
Nerängene
Nistuga
Nolby
Nolbäcken
Nolåsen
Nordeken
Nolaälva
Norra Bråten (Mjögsjöh)
Nottjärnslycka
Nybacken
Nyback Västra
Nyback Östra
Nybackhaget
Nybo
Nygård
Nygärdet Västra
Nygärdet Östra
Nyhem
Nyland
Nystuga
Nytomta
Nytorp
Näset
Nästorpet Nedre
Nästorpet Övre*)
Oppsättarkullen
Orretorp N 2 ställen?
Orretorp Södra
Pina
Potthålan
Puttersdråga
Päcka
Päckserud
Pälåsen
Rakt*)
Rashultet
Rinna*)
Rinnlyckan
Rosesåsen Norra
Rosesåsen Södra
Rämmushultet
Räperstorpet
Rävkullen
Rävsten
Rävtäppan
Röberget
Römmershult
Sandbacken
Sandbäcken
Sandbäcken, Västra
Sandviken
Sandsborg
Sidden
Sigfridstäppan
Simansåsen
Sjöbråten vid Eken
Sjöbråten NV Emten
Sjöänden
Skansen
Skjulbrôten
Skolhus
Skrubbhultet
Skräddarbråten
Skräddarstuga
Skuggåsen
Skåreskullen
Skårestorpet
Slåtthöjden
Slåtthöjden, Södra
Slåtthöjdänga
Smedhaget
Solbacken
Solbergsliden
Solhem
Speke
Spetstorpet
Stegrya
Stenbacken
Stenbacken i Ekhöjda
Stenbråten
Stokåsen
Storholmen1
Storholmen2
Stortorpet
Strandby
Stråtjärnsåsen
Stupin
Stångmyren
Stååsen
Sundmanstorp*)
Suterud
Svartfallet
Sågtorpet
Säterfallen
Sätra
Sösundet
Talinstorpet
Tallåsen
Teljongstorp
Tomta*)
Tomthagen
Torpet
Torpåsen
Torrt Norra
Torrt Södra
Trättfallbråten
Tuggelite
Udden
Uppsättarkullen
Varmstäppa
Vemdalen
Westergyllen
Vid vägen
Vik
Wålberget
Västebråtarna (Mjögsjöh)
Västergöl
Västnyback
Åsen
Åsen Nedre
Åsen Norra
Åsen Övre
Åstjärnskojan
Åstorpet
Älven
Älvbacka
Älvhagen, Nedre
Älvhagen, Övre
Älvkroken
Älvtorp
Älvtorp, Mellersta
Älvtorp Norra
Älvtorp Södra
Älvängen
Ängen
Ängtorpet
Östebråten (Mjögsjöh)
Östnyback
Överstuga
Tillbaka