Tomta

foto: Anders Olsson, Gravås

Från Anders Olsons anteckningar 23:6)
"Tomta i Bortan. Denna gård är sannolikt den äldsta i hemmanet Bortan och en av de äldsta i socknen. Nuvarande
manbyggnad är också en av socknens äldsta "stugor". Den undergick en rätt grundlig renovering åren 193? - 3?.
Men det torde ha även ha företagits ombyggnadsarbeten förut; kanske i samband med färdigställandet av ett eller
flera rum. Åtminstone den ena murstocken - den västra eller köksspiseln - flyttades. Den stod förut mitt emellan
långväggarna, men flyttades till norra ytterväggen. Å övre våningen i rummet över köket fanns en egendomlig
"kistspis"; även har detta rum havt väggmålningar. Murmästaren som utförde denna ombyggnad av murstocken kallades
Stor-Jong. De som timrade upp stugan skall ha varit från Fryksdalen.
En mamsell Krans, tydligen en släkting till patron Krans på Lyred, bodde en tid på Tomta. Hon bebodde en kammare
på övre våningen."

En tidningsartikel i Karlstads-Tidningen från 25 januari 1930.
En tidningsartikel i Arvika Tidning 16 okt. 1958.

Tillbaka till Bortan