Blixttorpet, Lilla Gårdsås

Koordinater (x/y) 6639040 / 1322569 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga lämningar efter husgrunder, men med rester av stenmurar
och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 702:1)

Ett torpkontrakt daterat 10 Juli 1843

Tillbaka