Gårdsås

Torp och gårdar
Lilla Gårdsås
Berget
Björkebo
Blixttorpet
Bråten
Där Framme
Där Väste
Hagen
Hultet
Lillstuga
Lyckan
Mon*)
Nertoven
Nistuga
Nollit
Nytomta
Sandsborg
Vassängen
Västby
Ängen
Ängåsen
Övertoven
Stora Gårdsås
Bastheden
Backarna
Borg
Bubacken
Bröta
Bäckänga
Där Framme
Där Nere
Där Oppe
Där Sö
Där Öste
Fallet
Gammalsätern
Gravelhultet
Gregerstomta
Gubbängen
Gunnarssätern
Gärdet
Haga
Hagalund
Hedbacken
 
Hörnet
Lyckan
Mellstuga*)
Mossen
Nerhaget
Nilshaget
Nola Tjärnet
Nolby
Nyback
Nygärdet
Nystuga
Nysätra
När Falke-Kersti
När Färgaren
När Jonse-Magnus
När Kvarn-Nils
När Ol Persson
När Stamper-Ola*)
Pettersborg
Pävamöss
Risbrofallet

Ristjärnshöjden
Savtjärnstorp
Slätta
(på) Snippen
Sågen
Sågkullen
Trakten
Trolltjärnstorpet
Västertomta
Västerås
Åsestorpet
Ängen
Ängmosstorpet
Östertomta

Till hemman