Dialekten i Gunnarskog  - K

A B D E F G H I
J L M N O P R S
T U V Y Å Ä Ö
kampeskrôve - hästen
kettal - kittlig
k§addefass - drummel
k§aka - fruset
knâgge - handtag på orv
knartet - knartig
knô - knåda
knô ihop'sa - tränga ihop sig
knûck§et - skrynklig
knûvvel - fumlig, klumpig
knûvve§bock - fumlig klantig person
knûvv§en -fumlig, klumpig, omständig
kôdd - penis
kôfta - klänningen
kolet - underlig
kopet - dum
kôre - tänkt sig
kosset - kossig, klumpig
kôven - köket
krôte - smula
krusha§ - nödbedd
kröser - lingon
krötter - kor
kullet - kullig, hornlös
kûnne - kunde
kuthâ§et - kutryggig
kutte - springa
kvennvûla - högfärdig (om kvinna)
kåt - glad livlig, sprallig (om hästar)
kärvûrn - högfärdig (om man)
körklig - kyrksam