Dialekten i Gunnarskog  - Y

 
A B D E F G H I
J K L M N O P R
S T U V Å Ä Ö
yre - snöa
yttre mä guschlåna - vara sparsam